• slider
    Eco-building Barcelona
    Dự án Bền vững
    100% Sinh thái tòa nhà
Chi tiết dự án

Một dự án trên toàn thế giới.

Eco-Building Barcelona là tòa nhà bằng gỗ sinh thái đầu tiên được xây dựng ở khu phố cổ của Barcelona. Do tính chất sinh thái của dự án, sản phẩm Premium của Graphenstone được sử dụng cho tất cả các lớp sơn nội thất.

Dự án: Cửa hàng thời trang

Thăm dự án.