• slider
    Sơn lót nội và ngoại thất cho hệ sơn màu
    PRIMER GCS
    PREMIUM
Các đặc điểm chính

PRIMER GCS PREMIUM

LỚP LÓT CHO HỆ MÀU GRAPHENSTONE (GCS) (GCS CHO NGOẠI THẤT VÀ NỘI THẤT).

Màu sắc đồng nhất. Giúp tiết kiệm vật liệu. Primer GCS Premium là sơn lót, có chứa graphene, cho Hệ màu Graphenstone. Sản phẩm này cho phép điều chỉnh sức thấm hút và kết cấu của bề mặt. Thích hợp để sơn lót mặt tiền và nội thất, tạo được màu sắc đồng đều. Ngoài ra, Primer GCS Premium còn làm giảm độ thấm hút của bề mặt như vữa, gạch, xi măng khối, v.v…

Sử dụng phù hợp với GCS ngoại thất và GCS nội thất.
Điều chỉnh sức hút và kết cấu của bề mặt nền.
Giúp tiết kiệm vật liệu và nhân công.
Hiệu suất che phủ tuyệt vời.
Hấp thụ CO2.
Có chứa Vôi chất lượng cao và lưới Graphene.
Kháng khuẩn và chống mốc.
Chống côn trùng.
Thoáng khí. Chống ngưng tụ. Chống nồm.
Bền chắc.
Không phát thải VOCs và Formaldehyde.
Đạt chứng chỉ VÀNG Cradle to Cradle.

Sản phẩm:
AMBIENTPRIMER L42/L44 PREMIUM

Lớp lót cho sơn xúc tác quang