• slider
  Cuộc cách mạng dựa trên Graphene
 • home_slider2
  Độ phủ cao
 • home_slider3
  Chứa các lưới Graphene
 • home_slider3
  DẪN NHIỆT, BỀN CHẮC

Có chứa graphene

Cuộc cách mạng dựa trên Graphene: tăng độ cứng, tính đồng nhất, độ bền chắc, khả năng truyền dẫn và độ mềm dẻo.

Sử dụng các lưới grahene nano phân tử để sáng tạo ra một loại lớp phủ, lớp sơn có chất lượng vượt trội về: Độ bền chắc, tính mềm dẻo, độ đồng nhất và khả năng dẫn nhiệt. Sản phẩm công nghệ nano này hoạt động như một lớp khung lưới hỗ trợ về cấu trúc cho sơn ở cấp độ phân tử, nâng cao tuổi thọ của sơn, do đó ít cần bảo trì và tiết kiệm được nhiều hơn.

Chúng tôi sử dụng công nghệ này để có được những vật liệu tốt hơn nhằm đáp ứng các yêu cầu cao hơn, an toàn hơn của thị trường và môi trường.

 • MỀM DẺO

  Độ dẻo uốn tăng lên tới 20%
  mà vẫn không hư hỏng.
 • BỀN CHẮC

  Bền hơn kết cấuthép 200 lần
 • TRUYỀN DẪN

  Truyền dẫn hơn Đồng 1000 lần.
 • DẪN NHIỆT

  Vật liệu dẫn nhiệt mạnh nhất từng được khoa học chứng minh.


Chúng tôi nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm xanh, kinh tế
và hiệu quả về năng lượng.

Graphenstone là giải pháp tiên tiến nhất về sơn và chất phủ sinh thái và tự nhiên trên thị trường.© 2023 Industria Española para el Desarrollo e Investigación 2100, S.A. All rights reserved.
Graphenstone, the Graphenstone logo, is a registered trademark in Spain, the European Union and other countries.