• slider
    Các tòa nhà sử dụng Graphenstone
    Sản phẩm Graphenstone
    Trở thành điểm chuẩn
Một số dự án lớn

Graphenstone Premium Các dự án

Giá trị thực sự của các sản phẩm của chúng tôi được phản ánh trong các dự án xây dựng lớn. Các kiến trúc sư, kỹ sư và kỹ thuật viên giờ đây có thể đạt được các giải pháp hữu cơ, tự nhiên và sáng tạo với công nghệ graphene. Từ việc xây dựng các tòa nhà đến việc phục hồi và trang trí cao cấp, dòng sản phẩm Graphenstone cung cấp các giá trị thẩm mỹ và bền vững. Điều này cho phép xem xét lại ngay lập tức các giá trị của tài sản.

Các chứng nhận hỗ trợ chúng tôi và các dự án xác định rõ chúng tôi. Graphenstone tập trung vào các dự án lớn và nhỏ dựa trên một nền kinh tế bền vững, các vật liệu mới và tính hiệu quả. Chúng tôi đang xây dựng một tương lại tốt đẹp và bền vững hơn.

PARK 2020
SUSTAINABLE PROJECT

Built on the principles of C2C.

W HOTEL BARCELONA
ECOLOGICAL SOLUTIONS

Improving air quality.

Solutions for
CELLARS & WINEBARS

Humid areas and mildew.

Solutions for
STORES

Rehabilitations and new works.

Solutions for
HISTORICAL BUILDINGS

Sustainable Rehabilitation of Heritage.

Solutions for
EMBLEMATIC CONSTRUCTIONS

Sustainable Rehabilitation of Heritage.

Solutions for
CLINICS AND HOSPITALS

Health Sector. New works.

Solutions for
ECOLOGICAL STORES

GRAPHENSTONE creates natural spaces.

Eco-Building Barcelona
SUSTAINABLE PROJECTS

100% ecological building.

Solutions for
PAINTS & COATINGS

Natural colours.

Solutions for
SCHOOLS & UNIVERSITIES

GRAPHENSTONE improves air quality.