• slider
    PHÒNG TRƯNG BÀY GRAPHENSTONE
  • home_slider2
    PHÒNG TRƯNG BÀY GRAPHENSTONE
  • home_slider3

Graphenstone mở phòng trưng bày chuyên nghiệp

Một nơi gặp gỡ cung cấp cho mọi khách hàng một dịch vụ được cá nhân hóa hoàn toàn, nơi họ có thể xem và sờ được các mẫu
Graphenstone trưng bày.

Graphenstone hiểu được tầm quan trọng của sự bền vững, sinh thái, tính linh hoạt và hiện đại để thiết kế ra một đề án mới cho những nhà phát triển dự án lớn hơn. Chúng tôi cũng hiểu được nhu cầu duy trì chất lượng tiêu chuẩn cao nhất để làm thỏa mãn tất cả yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Nhận thức được mức độ cao về nhu cầu và chuyên môn hóa của ngày hôm nay, Graphenstone đã tạo ra một không gian chuyên dụng 100% nhằm đáp ứng các nhu cầu riêng tư của từng khách hàng chuyên nghiệp. Điều này đề cập đến cả những dự án mới và phục hồi ở Tây Ban Nha và rộng hơn là ở Châu Âu

Phòng trưng bày, được đặt tại các văn phòng chính của Graphenstone Tây Ban Nha, cung cấp cho khách hàng những lời khuyên và những chú ý đặc biệt theo nhu cầu và yêu cầu của họ về mặt kỹ thuật, bền vững hoặc trang trí. Điều này củng cố cam kết của chúng tôi nhằm giúp đạt được hiệu suất tối đa trong tất cả dự án, nhờ vào các lợi ích của dòng sản phẩm Graphenstone; các giải pháp tiên tiến nhất sử dụng sơn và lớp phủ sinh thái, tự nhiên trên thị trường.


Chúng tôi nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm xanh, kinh tế
và hiệu quả về năng lượng.

Graphenstone là giải pháp tiên tiến nhất về sơn và chất phủ sinh thái và tự nhiên trên thị trường.© 2023 Industria Española para el Desarrollo e Investigación 2100, S.A. All rights reserved.
Graphenstone, the Graphenstone logo, is a registered trademark in Spain, the European Union and other countries.