• slider
    Vữa kết dính
    NATURGLUE
    Premium
Các đặc điểm chính

NATURGLUE PREMIUM

Vữa kết dính

VỮA KẾT DÍNH SINH THÁI. RẤT MỀM DẺO.

Vữa kết dính chất lượng cao. Rất mềm dẻo. Naturglue Premium là vữa kết dính sinh thái, rất mềm, chất lượng cao. Rất phù hợp để dán gạch, gốm sứ, làm mấu neo cho các tấm cách nhiệt và các giải pháp chống ngập. Sản phẩm cũng được sử dụng cho phục hồi và trùng tu các Tài sản được liệt kê có yêu cầu loại vữa giống với nguyên bản.

Độ mềm dẻo và bám dính tuyệt vời.
Hấp thu nước thấp.
Dễ thi công.
Hấp thụ CO2.
Có chứa Vôi chất lượng cao và lưới Graphene.
Kháng khuẩn và chống mốc.
Chống côn trùng.
Thoáng khí. Chống ngưng tụ. Chống nồm.
Dẻo dai và bền chắc.
Phát thải VOCs thấp.

Sản phẩm:
THERMSLAB

Vữa chịu nhiệt >