• slider
    MINERSEAL
    PREMIUM
Các đặc điểm chính

MINERSEAL PREMIUM

CHẤT NGƯNG TỤ KHOÁNG CHẤT. GIẢM SỨC HÚT CỦA BỀ MẶT.

Chất làm kín khoáng chất dùng cho việc phục hồi bền vững các tòa nhà. Minerseal Premium là chất gia cố bề mặt gốc khoáng chất. Sản phẩm này không làm thay đổi độ thẩm thấu của bề mặt đối với khí và hơi nước. Thích hợp cho nội thất và ngoại thất. Lý tưởng cho việc củng cố những bề mặt yếu (bị pha cát, bụi, v.v…) và các bề mặt hoàn thiện như thạch cao, bê tông ngoài trời, các thành phần bê tông đúc sẵn, sa thạch vôi, v.v... Minerseal Premium cũng được sử dụng để làm giảm sức hút của các bề mặt như đất sét, gạch sống, đất nện, v.v… Khuyến khích sử dụng cho mặt tiền, tác phẩm điêu khắc, tòa nhà di tích, lịch sử, si sản văn hóa, trang trí và môi trường xung quanh.
Làm cứng bề mặt.
Làm giảm sức hút của bề mặt nền.
Làm tăng độ bền của sơn.
Khoáng chất. Gốc silicate.
Rất thoáng khí. .
Thấm vào bề mặt nền. Không tạo lớp màng.
Không phát thải VOCs và Formaldehyde.

Sản phẩm:
HYDROXEAL

Khám phá: HYDROXEAL PREMIUM