• slider
    Chất ngăn hơi ẩm tạm thời
    STOPWATER
    PREMIUM
Các đặc điểm chính

STOPWATER PREMIUM

CHẤT NGĂN CHẶN HƠI ẨM TẠM THỜI CHO TƯỜNG. DUY TRÌ ĐỘ ẨM.

Xử lý hiệu quả tình trạng tích tụ hơi ẩm. StopWater Premium là chất ngăn chặn hơi ẩm tạm thời cho tường, đồng thời hoạt động như là chất củng cố bề mặt. Sản phảm là rào cản chịu được thời tiết, có khả năng duy trì độ ẩm và bị phân hủy bởi độ pH cao của sơn. StopWater Premium được sử dụng để xử lý bề mặt trước khi sơn trong quá trình nâng cấp các tòa nhà bị hiện tượng tích tụ hơi ẩm ở bề mặt do mao dẫn, lọc nước hoặc ngưng tụ.

Ngăn chặn hơi ẩm tạm thời.
Củng cố bề mặt khoáng chất.
Cho phép áp dụng và carbon hóa các lớp sơn khoáng chất.
Làm tăng độ bền của sơn.
Thấm vào bề mặt nền.
Không hình thành lớp màng.
Không làm thay đổi khả năng thấm hút của bề mặt nền.

Sản phẩm:
MINERSEAL PREMIUM

Chất làm cứng bề mặt