• slider
    TOOLS & EFFECTS

PREMIUM TOOLS & EFFECTS

Tools & EFFECTS

Bay trát vữa của Nhật.
Bay trát vữa.
Bay trát thạch cao.
Máy trộn hoạt động bằng điện.
Dụng cụ đánh bóng vữa.
Tấm vuốt sáp.
Giấy nhám.
Dụng cụ cạo.
Phần mềm cho máy pha màu.
Biểu đồ Hệ màu Graphenstone nội thất GCS 980.
Biểu đồ Hệ màu Graphenstone ngoại thất GCS 322.
Pin xác định màu.
Extender (áp dụng lớp sơn với độ dày vài micron).
Dụng cụ đo độ pH basic 20.
Picnometro tqc 100ml.
Square Applicator 60mm.
Hiệu ứng và Sắc tố
Hiệu ứng đá
Hiệu ứng cát
Sắc tố vàng
Sắc tố bạc
Sắc tố đồng
Sắc tố mika


Sản phẩm
BIOSPHERE

Khám phá: BIOSPHERE PREMIUM