• slider
    FÜLLMASSE
    PREMIUM
Các đặc điểm chính

FÜLLMASSE PREMIUM

BỘT TRÉT LÀM KÍN VÀ SỬA CHỮA. PHÙ HỢP CHO BỀ MẶT BỊ KHUYẾT TẬT.

Füllmasse Premium là bột trét tự nhiên dùng để làm kín và sửa chữa các khuyết tật nhỏ trên bề mặt. Rất phù hợp cho việc sửa chữa và điền đầy các khuyết tật trên bề mặt như các lỗ nhỏ, kẻ hở, đường nứt (1-3 mm). Ngoài ra, sản phẩm này cũng được dùng để làm kín các khe nối giữa các tấm phiến xây dựng.

Sửa các khuyết tật trên bề mặt.
Điền đầy các khe nối, chỗ nứt.
Kết cấu và độ bám dính tuyệt vời.
Dễ áp dụng và đánh nhám.
Kết cấu dày.
Có chứa Vôi chất lượng cao và lưới Graphene.
Dẻo dai và bền chắc.
Không nứt.
Không phát thải VOCs và Formaldehyde.

sản phẩm:
ECOPUTTY

Khám phá: ECOPUTTY PREMIUM