• slider
    PROSHIELD
    Premium
Các đặc điểm chính

PROSHIELD PREMIUM

Sơn ngăn sóng điện từ

SƠN TRUYỀN DẪN CÓ CHỨA GRAPHENE SỬ DỤNG NGĂN CHẶN SÓNG ĐIỆN TỪ.

Bảo vệ hiệu quả khỏi các trường điện từ. Proshield Premium là loại sơn truyền dẫn có chứa graphene được sử dụng để bảo vệ khỏi các sóng điện từ. Loại sơn này được phát triển nhằm bảo vệ khỏi bức xạ hoặc ăn cắp dữ liệu mạng không dây. Ngoài ra, sản phẩm cũng được sử dụng để khuếch đại sóng điện từ ở những khu vực mong muốn. Rất phù hợp cho việc bảo vệ khỏi bức xạ điện từ từ điện thoại, ăng-ten radio và TV và các mạng lưới hoặc đường dây điện. Sản phẩm này cũng được sử dụng để ngăn chặn việc ăn cắp dữ liệu mạng không dây. Proshield Premium cho phép tăng cường các tín hiệu trong phạm vi nội thất, cải thiện năng suất của các hệ thống như RFID, WiFi, v.v... Khuyến khích sử dụng cho bệnh viện, nhà ở, văn phòng, cửa hàng, phòng thí nghiệm, phòng thu, v.v…

Ngăn chặn sóng điện từ.
Dẫn điện.
Có chứa các lưới Graphene.
Không chứa các thành phần kim loại.
VOCs thấp.

Sản phẩm:
KRATZPUTZ PREMIUM

Vữa / Sơn phủ