• slider
    Giải pháp cho
    Ngành y tế
    Tác phẩm mới trong ngành y tế
Chi tiết dự án

Bệnh viện Nhân Dân thứ sáu Tế Nam, Trung Quốc.

Bệnh viện Nhân Dân thứ sáu Tế Nam (Tế Nam, Trung Quốc) là một dự án lớn (hơn 100.000 m2) sử dụng sản phẩm Premium của Graphenstone. Hiệu quả vệ sinh và khử nhiễm cộng với hiệu suất và chất lượng cao là các yếu tố then chốt dẫn đến quyết định sử dụng sản phẩm Graphenstone trong một môi trường yêu cầu cao về mặt y tế.

Dự án: Cửa hàng Sinh thái Barcelona.

Thăm dự án.