• slider
    MORTARBASE
    Premium
Các đặc điểm chính

MORTARBASE PREMIUM

VỮA THÔ TỰ NHIÊN CÓ CHỨA GRAPHENE

Vữa sinh thái và tự nhiên dạng bột nhão cho việc phục hồi bền vững. MortarBase Premium là vữa thô tự nhiên có chứa graphene. Sản phẩm được sử dụng cho lớp đầu tiên để điều chỉnh bề mặt vì có chứa các cốt liệu thô. Lý tưởng để trám trét trong công việc phục hồi và trùng tu các Tài sản được liệt kê có yêu cầu loại vữa giống với nguyên bản. Đặc biệt thích hợp để sử dụng như một giải pháp xử lý các khuyết tật bởi việc hấp thụ nước do mao dẫn, ngưng tụ và rò rỉ.

Rất lý tưởng cho dự án sửa chữa và phục hồi.
Mềm dẻo và bám dính tuyệt vời.
Hấp thu nước ở mức thấp.
Dễ thi công.
Hấp thụ CO2.
Có chứa Vôi chất lượng cao và lưới Graphene.
Kháng khuẩn và chống mốc.
Chống côn trùng.
Thoáng khí. Chống ngưng tụ. Chống nồm.
Dẻo dai và bền chắc.
Không phát thải VOCs và Formaldehyde.

Sản phẩm:
MORTARFINE

Khám phá: MORTARFINE PREMIUM