Chi tiết dự án

Một dự án trên toàn thế giới.

Công viên 20 | 20 là dự án đầu tiên thuộc loại này trên thế giới. Được xây dựng theo các nguyên tắc của Cradle to Cradle, công viên này dẫn tới tham vọng cho một nền kinh tế tuần hoàn.

Công viên 20 | 20 là nơi con người, môi trường và tính khả thi kinh tế là nền tảng. Đây là công viên kinh doanh nơi chất lượng của không gian được tiếp thị có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất và hiệu quả của người lao động cũng như làm giảm tình trạng vắng mặt khi làm việc (Nguồn: Delta Development Group được KPMG xác nhận)    Với tư cách là một trong số các nhà cung cấp chính thức cho Công viên 20 | 20, Graphenstone đưa ra các sản phẩm sinh thái trong dòng sản phẩm Premium của mình.

Dự án: Sạn W Barcelona

Thăm dự án.