• slider
    Giải pháp nâng cao
    Sơn và lớp phủ
    Màu sắc tự nhiên
chi tiết dự án

Một dự án toàn cầu.

Nâng cấp toàn diện sử dụng lớp phủ và sơn Premium từ Hệ màu Graphenstone tự nhiên cho một căn hộ ở Seoul, Hàn Quốc. Dự án được phát triển bởi công ty kiến trúc uy tín Daniel Valle Architects, quy định sử dụng dòng sản phẩm Premium và Hệ màu Graphenstone.

Dự án: Trường học Đức ở Seoul, Hàn Quốc

Thăm dự án