Chúng tôi nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm xanh, kinh tế và hiệu quả về năng lượng.

Công viên2020
SUSTAINABLE PROJECTS

Built on the principles of C2C.

Barcelona Khách sạn W
ECOLOGICAL SOLUTIONS

Improving air quality.

Solutions for
CELLARS & WINEBARS

Humid areas and mildew.


TẤT CẢ SẢN PHẨM CÁC DỰ ÁN MỚI VÀ DỰ ÁN CẢI TẠO


SƠN CHO THẾ HỆ XANH:Hãy tưởng tượng đến việc chuyển đổi ngôi nhà hoặc tòa nhà hay thành phố của bạn thành một nơi xanh hơn!

Tham gia “Sơn cho Thế hệ Xanh” của Graphenstone

Thêm thông tin