• slider

Graphenstone báo cáo và chứng nhận

Những báo cáo và giấy chứng nhận về quá trình sản xuất và thành phẩm cuối cùng của Graphenstone.

Graphenstone cam kết các cấp độ cao nhất về tiêu chuẩn môi trường. Chúng tôi đã vượt qua tất cả các cuộc kiểm tra chất lượng cần thiết cho cả quy trình sản xuất và thành phẩm, tuân thủ các quy định quốc gia và quốc tế nghiêm ngặt nhất. Mục tiêu của chúng tôi là hợp tác trong việc phát triển một môi trường bền vững hơn. Graphenstone đã hoàn thành một hệ thống Quản lý Năng lượng Tích hợp theo tiêu chuẩn UNE-EN ISO 9001: 2000, ISO UNE-EN 14001 và UNE-EN ISO 50001. Ngoài hệ thống quản lý sản xuất UNE-EN ISO 1504-3 và hệ thống quản lý sản phẩm hàng không UNE-EN ISO 9100, Graphenstone cũng có được chứng chỉ của Công ty AENOR và IQNet cũng như Chứng nhận Môi trường do AENOR và IQNet cấp.

Việc cấp Chứng chỉ EC số 1170 / CPR / ER.0311, theo tiêu chuẩn UNE-EN ISO 1504-2, cho thấy tính bất biến và sự công nhận của Hệ thống Quản lý Chất lượng cho tất cả sản phẩm Graphensto- ne, đảm bảo duy trì chất lượng trong suốt quá trính sản xuất và áp dụng thành phẩm, tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế nghiêm ngặt. Mục tiêu dài hạn của chúng tôi để đạt được những tiêu chuẩn chất lượng cao nhất đã đưa chúng tôi trở thành công ty quốc tế đầu tiên cung cấp các chi tiết về hoạt động của carbon trong các sản phẩm của chúng tôi.

Được tính toán theo PAS 2050: 2011, khách hàng của chúng tôi có thể truy cập vào Carbonpedia để kiểm tra tất cả các thông tin về sản phẩm của chúng tôi.

Nhận thức được tầm quan trọng của môi trường sống, nên để có thể hạn chế các ảnh hưởng xuống mức thấp nhất có thể, các sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn tự nhiên và vật liệu đóng gói được sử dụng hoàn toàn bằng vật liệu tái chế. Không chứa các chất độc hại làm suy thoái môi trường, được chứng nhận bởi các phòng thí nghiệm quốc tế uy tín nhất như Eco- institut, được thử nghiệm theo tiêu chuẩn B50028-001, không tìm thấy các chất độc hại theo các tiêu chuẩn quốc tế ASTM D2369-10 và CA01350 của Mạng lưới Chất lượng (IQNet).Kết quả là Graphenstone được cấp Chứng nhận của cả AENOR và IQNet.

To access each document please click on each certificate numberCERTIFICATE No.

STANDARD

DESCRIPTION

ES-0610/2013

ISO 9001

Quality management systems

ES-2013/0248

ISO 14001

Environmental management systems

GE-2014/0040

ISO 50001

Energy management systems

Product


CERTIFICATE No.

CERTIFICATE / STANDARD

PRODUCTS

S-P-01028

Environmental Product Declaration

ISO 14025 / EN 15804

Ecosphere Premium.

Applicable for: Biosphere Premium, AmbientPro+ Premium, Filler Premium (F10/F20), GCS Interior Premium y GCS Exterior Premium.

Annex I: Stuki Premium, Kratzputz Premium y Füllmasse Premium.

2788

Cradle to Cradle CertifiedTM GOLD

Products register

Biosphere Premium

Ecosphere Premium

Filler Premium (F10/F20)

2961

Cradle to Cradle CertifiedTM SILVER

Products register

GCS Exterior Premium

GCS Interior Premium

GRIHA

Green Rating for Integrated Habitat Assessment

Ecosphere Premium

Biosphere Premium

1170/CPR/ER.03117

CE marking: EN 1504-2:2005 Concrete surface protection systems. Systems of assessment and verification: System (2+) 4.

Biosphere Premium

DoP-17.001

CE marking: EN 998-1 Rendering and plastering mortar specifications. Systems of assessment and verification: System 4.

MortarBase Premium

DoP-17.002

CE marking: EN 998-1 Rendering and plastering mortar specifications. Systems of assessment and verification: System 4.

MortarFine Premium

DoP-17.003

CE marking: EN 998-1 Rendering and plastering mortar specifications. Systems of assessment and verification: System 4.

MortarSuper Premium


Certifications descriptions:


Environmental Product Declaration: An EPD® is a verified and registered document that communicates transparent and comparable information about the life-cycle environmental impact of products. The International EPD® System is a global programme for environmental declarations based on ISO 14025 and EN 15804.


Cradle to Cradle Certified™: C2C certification (Basic, Bronze, Silver, Gold or Platinum) differentiates products whose life cycle is focused on sustainable design. It’s based in the continuous product improvement process through five quality categories: material health, material reutilization, renewable energy and carbon footprint, water stewarship and social fairness.


GRIHA: Green Rating for Integrated Habitat Assessment is a rating tool that helps people assesses the performance of their building against certain nationally acceptable benchmarks in India. It evaluates the environmental performance of a building holistically over its entire life cycle, thereby providing a definitive standard for what constitutes a ‘Green Building’.


Declaration of Performance and CE marking: The Declaration of Performance (DoP) is a key part of the Construction Products Regulation. It is the document that legally certifies compliance with the CE marking of a product. It provides information on the performance of a product in relation to its essential properties. It applies to products covered by harmonized standards taking into account the intended use of the construction product.Products testing


REPORT NUMBER

REGULATION

DESCRIPTION

RESULT

PRODUCTS

HARMFUL EMISSIONS

B50028-001

CS 01350

VOCs analysis.

Meets

Biosphere Premium

50457-001 I

AgBB scheme

Analysis of VOCs, odour, phthalates and ammonia.

Meets

Ecosphere Premium

50457-001 II

French Decree CMR regulation

Analysis of VOCs and phthalates.

Analysis of benzene, trichloroethylene and phthalates.

Class A+

Meets

Ecosphere Premium

50457-001 III

Belgian Royal Decree

Analysis of VOCs and carcinogens.

Meets

Ecosphere Premium

50457-001 IV

Building Information Foundation RTS

Analysis of VOCs, ammonia, carcinogens and odour.

Class M1

Ecosphere Premium

155975

JIS K 5601-4-1:2012

Formaldehyde analysis.

F☆☆☆☆

Ecosphere Premium

065501-2

ISO 16000-6

VOCs analysis. Classification: French Decree

Class A+

GrafClean Premium

HARMFUL SUBSTANCES CONTENT

B50028-001

SCAQMD Method 304

ASTM D2369-10

VOCs content.

< 1g/l

Biosphere Premium

2016067532

SCAQMD Method 304

ASTM D2369-10

VOCs content.

< 1g/l

Ecosphere Premium

062105

UNE-EN ISO 11890-1

VOCs content.

0.0 % TR
0.02 % Medium

0.06 % Pastel

Bases for GCS Interior Premium

065501-1

UNE-EN ISO 11890-2

VOCs content.

< 0.1 g/l

GrafClean Premium

063385

UNE-EN ISO 11890-1

VOCs content.

0 %

Minerseal Premium

2016043733

ASTM E 1613-12 ADDENDUM 14

Arsenic, cadmium and lead content.

Mercury content.

< 20 mg/kg

< 40 mg/kg

Ecosphere Premium

AYAA16-27462.001

IEC 62321-4/5:2013

EPA 3052

Cadmium, lead, mercury and chromium VI content.

Antimony, arsenic, barium and selenium content.

No detected

Ecosphere Premium

Biosphere Premium

Füllmasse Premium

CRS/LAB 00071203/2016

CPSC-CH-E1003-09.1

Lead content.

No detected

Ecosphere Premium

TAK-011612

EPA 8061A:1996

Phthalates content.

No detected

Ecosphere Premium

AIR QUALITY

WT2016B01N04585

JC/T 1074-2008

Air purification: formaldehyde absorption.

Meets

AmbientPro+ Premium

3879

NMX-BB-040-SCFI-1999

Microorganims action: E. coli, S. aureus, salmonella, L. monocytogenes, P. aeruginosa, C. albicans.

99.999 %

Biosphere Premium

110417-6841

JIS L 1902:2012

Acción microorganimos: E. coli, S. aureus, salmonella, L. monocytogenes, P. aeruginosa, C. albicans

0 growth intensity

GrafClean Ag+ Premium

ENERGY EFFICIENCY

061665

ASTM E903-12

ASTM C1371-15

ASTM E1980-11

Solar reflectance.

Thermal emissivity.

Solar reflectance index.

82.2 ± 0.2%
0.79 ± 0.03
100.8 ± 0.3

Biosphere Premium

2016076655

BS 8493 + A1

Light reflectance value.

89.4

Biosphere Premium
Declarations:


ID.

REGULATION

DESCRIPTION

PRODUCTS

EIG

-

External declaration about lime based products analogy.

Lime based products

Fire

Royal Decree 842/2013

Regulation (EU) Nº. 305/2011

Reaction to fire.

Lime based productsMembership:


                            

       


Đóng góp của chúng tôi để xây dựng nhà lành mạnh và bền vững.


Chúng tôi nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm xanh, kinh tế
và hiệu quả về năng lượng.

Graphenstone là giải pháp tiên tiến nhất về sơn và chất phủ sinh thái và tự nhiên trên thị trường.© 2023 Industria Española para el Desarrollo e Investigación 2100, S.A. All rights reserved.
Graphenstone, the Graphenstone logo, is a registered trademark in Spain, the European Union and other countries.