• slider
    Giải pháp cho:
    Cửa hàng sinh thái
    Graphenstone tạo môi trường khỏe mạnh
Chi tiết dự án

Cửa hàng nước trái cây hữu cơ ở Barcelona

Cửa hàng nước trái cây sinh thái ở trung tâm Barcelona. Sản phẩm Graphenstone được sử dụng trong cửa hàng sinh thái mới này theo triết lý tự nhiên và sinh thái của Press & Reset, tạo ra khoảng không gian tự nhiên giống như các loại nước ép trái cây được bán ở đó.

Dự án:Căn hộ cao cấp tại Seoul, Hàn Quốc.

Thăm dự án.